logo

lokacija:

Graditeljsko tehnička škola Av. V. Holjevca 17, mala dvorana

raspored treninga:

utorak od 20-21 h
četvrtak od 20-21 h

Trening

Graditeljsko tehnička škola  Av. V. Holjevca 17,  mala  dvorana

utorak od 20-21 h

četvrtak od 20-21 h

Prvi trening u školskoj godini 2017/18 je u utorak 19.09. u 20 sati.